Лисянська районна державна адміністрація

Офіційний портал

Середа, 11 червня 2014 12:28

Розпорядження райдержадміністрації "Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації"

 

ЛИСЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про забезпечення доступу
до публічної інформації
в райдержадміністрації

 

 

Відповідно до пункту 12 статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», розпорядження облдержадміністрації від 18.07.2011 №230 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в облдержадміністрації»:

 

1. Визначити відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації спеціальним структурним підрозділом, відповідальним за організацію доступу до публічної інформації в райдержадміністрації.

2. Затвердити форму запиту на інформацію та порядок складання, подання та опрацювання запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, та надання відповідей на них (згідно з додатком 1, 2).

3. Визначити кабінет громадської приймальні за адресою: смт Лисянка пл.Миру, 27 спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, їх копіями.

4. Встановити, що райдержадміністрація:
є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі реалізації райдержадміністрацією своїх повноважень та виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у володінні райдержадміністрації;
не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації інших органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, органів влади інших держав, міжнародних організацій та інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

 

5. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі:

5.1. Забезпечити безумовне виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

5.2. Створити, з метою доступу до публічної інформації та її збереження, систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності - в інший прийнятний для громадян спосіб).

5.3. Затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію, та оприлюднити їх в установленому порядку.

5.4. Затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

5.5. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність.

6. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації:

6.1. Запровадити облік запитів на публічну інформацію, що надходить до райдержадміністрації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

6.2. Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
6.3. Забезпечити оприлюднення в місцевих засобах масової інформації розпорядження райдержадміністрації.
7. Відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю спільно із особою, яка відповідає за роботу з документами, для службового користування, загальним відділом апарату райдержадміністрації розробити та подати на затвердження в установленому порядку перелік відомостей, що становлять інформацію для службового користування та організувати його оприлюднення.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти керівника апарату державної адміністрації Шуляка А.І. та відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації.

 

 

 

Голова державної

адміністрації                                                                                         В.В.Оникієнко

 

смт Лисянка
" 10 " липня 2011 року
№ 212

 

 

Додаток 1
до розпорядження райдержадміністрації
від 10.07.2011 № 212


ПОРЯДОК

складання, подання та опрацювання запитів на інформацію,

що надходять до райдержадміністрації, та надання відповідей на них

Цей Порядок визначає правила складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, та надання відповідей на них.
У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації».

І. Процедура складання та подання запитів, що надходять до райдержадміністрації


1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до райдержадміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

|||

Лисянська районна державна адміністрація
19300, смт Лисянка, пл. Миру, 27
тел.: 6-21-45,  e-mail: mail@lysyankarda.gov.ua, rda.lysk@gmail.com