Лисянська районна державна адміністрація

Офіційний портал

Середа, 11 червня 2014 12:18

Розпорядження Черкаської облдержадміністрації "Про забезпечення доступу до публічної інформації в облдержадміністрації"



ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


Про забезпечення доступу
до публічної інформації
в облдержадміністрації

 

Відповідно до пункту 12 ст. 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»:
1. Визначити управління інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації спеціальним структурним підрозділом, відповідальним за організацію доступу до публічної інформації в облдержадміністрації.
2. Затвердити форму запиту на інформацію та порядок складання, подання та опрацювання запитів на інформацію, що надходять до облдержадміністрації, та надання відповідей на них (додаються).
3. Визначити кабінет № 253 за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185 спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, а для громадян з обмеженими фізичними можливостями – приймальну громадян облдержадміністрації.
4. Встановити, що облдержадміністрація:
є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі реалізації облдержадміністрацією своїх повноважень та виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у володінні облдержадміністрації;
не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації інших органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, органів влади інших держав, міжнародних організацій та інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в області, райдержадміністраціям, рекомендувати виконкомам міських рад міст обласного значення:
4.1. Забезпечити безумовне виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».
4.2. Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності - в інший прийнятний для громадян спосіб).
4.3. Затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію, та оприлюднити їх в установленому порядку.
4.4. Затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.
4.5. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність.
5. Управлінню інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації:
5.1. Запровадити облік запитів на публічну інформацію, що надходить до облдержадміністрації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
5.2. Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
5.4. Забезпечити спільно з Черкаським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в області, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення з питань реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації».
5.5. Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих засобах масової інформації, на веб-сайті облдержадміністрації цього розпорядження облдержадміністрації.
6. Управлінню інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації спільно із сектором режимно-секретної роботи, загальним відділом апарату облдержадміністрації розробити та подати на затвердження в установленому порядку:
перелік відомостей, що становлять службову інформацію та організувати його оприлюднення;
інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, що містять відомості, які становлять службову таємницю.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату державної адміністрації Пузяка М.І. та управління інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації.

Перший заступник голови
державної адміністрації
С.В. Рябцев

м. Черкаси
18 липня 2011 року
№ 230

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від 18.07.2011 № 230

 

ПОРЯДОК 
складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до облдержадміністрації, та надання відповідей на них 

Цей Порядок визначає правила складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до облдержадміністрації, та надання відповідей на них.


У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації».
І. Процедура складання та подання запитів, що надходять до облдержадміністрації 
1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до облдержадміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

|||

Лисянська районна державна адміністрація
19300, смт Лисянка, пл. Миру, 27
тел.: 6-21-45,  e-mail: mail@lysyankarda.gov.ua, rda.lysk@gmail.com