Лисянська районна державна адміністрація

Офіційний портал

Анонси

Четвер, 21 квітня 2016 16:34

Зробимо Україну чистішою разом!Відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» органи державної реєстрації, утворені Міністерством юстиції України, здійснюватимуть повноваження у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу до 30.04.2016 разом із суб'єктами державної реєстрації, визначеними даними законами.

Відповідно до законодавства суб'єктами державної реєстрації визначені виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, а також юридичні особи публічного права за умови їх акредитації в установленому порядку.

Звертаємо увагу, що основним завданням вищевказаних законів є забезпечення громадян правом вільного вибору суб'єкта державної реєстрації.

Тож, для здійснення державної реєстрації бізнесу можна звернутися до будь-якого державного реєстратора, нотаріуса в межах України.

Для реалізації прав у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно законодавчо закріплена можливість звертатися до будь-якого державного реєстратора прав в межах Черкаської області або до нотаріуса в межах України.

Для зручності отримання результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації бізнесу Міністерством юстиції України забезпечено оприлюднення результатів надання адміністративних послуг на порталі електронних сервісів.

За результатами пошуку громадяни мають змогу отримати сканкопії установчих документів юридичної особи, зареєстрованих після 01.01.2016, а також виписку в електронному вигляді або відомості про перелік підстав відмови у проведенні дії.

24.02.2016

перший заступник  прокурора Черкаської області

Комарчук Василь Павлович

буде проводити особистий  прийом громадян:

 

 у Лисянському відділі Звенигородської місцевої прокуратури

за адресою: смт Лисянка, вул. Кірова, 4

з 11.00 – до 13.00 години

 

 

godyna-zemli

До Міністерства екології та природних ресурсів України звернувся Всесвітній фонд природи (WWF) листом від 14.01.2016 № 01 з проханням підтримати проведення в Україні 19 березня 2016 року всесвітньої кампанії Година Землі 2016.

Мета акції - привернути увагу до проблеми зміни клімату, а саме вимкнути світло на одну годину, щоб показати необхідність об'єднаних дій із людьми зі всього світу для боротьби зі зміною клімату.

Ця кампанія увінчалась безпрецедентним успіхом, який отримав високу всебічну оцінку і суспільне визнання у попередні роки. До неї приєдналися 7000 міст у 172 країнах зі всього світу.

Такий захід, окрім символічного вимкнення світла на 60 хвилин, ставить наголос на необхідності щоденних дій кожного громадянина,  компанії та уряду у сфері енергоефективності, збереження навколишнього природного середовища, ощадливого використання ресурсів задля подолання проблеми зміни клімату і досягнення гармонії з природою. Це дасть можливість кожному громадянину України зробити свій внесок у поліпшення загальної екологічної ситуації.

Враховуючи вищезазначене, просимо вас підтримати ініціативу проведення зазначеної кампанії шляхом вимкнення світла та приладів о 20:30  19 березня 2016 року на 1 годину.

Мінприроди України висловлює надію на те, що акція Година Землі приверне увагу кожного громадянина до екологічного стану нашої країни. Це своєрідний заклик почати діяти, взяти на себе соціальну відповідальність і долучитися до спільної праці задля стійкого майбутнього людства.

Законами України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" передбачено, що акредитовані суб'єкти державної реєстрації прав належать до системи суб'єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та статті 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" акредитованим суб'єктом може бути юридична особа публічного права, у трудових відносинах з якою перебувають не менше ніж три державні реєстратори та яка до початку здійснення повноважень у сфері державної реєстрації прав уклала, зокрема, договір страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми у тисячу мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року. Згідно положень статті 81 Цивільного кодексу України юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.


Умови, підстави та процедуру проведення акредитації суб'єктів державної реєстрації, моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації і перелік документів, необхідних для її проведення, визначені Порядком акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1130.

Згідно з пунктами 2, 4 вказаного Порядку акредитація суб'єктів державної реєстрації та моніторинг відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації здійснюються Мін'юстом. Для забезпечення розгляду заяв про акредитацію суб'єктів державної реєстрації (далі - заява) та проведення моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації Мін'юстом утворюється постійно діюча комісія з питань акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації (далі - комісія), положення про яку та склад якої затверджуються Міністерством (наказ Міністерства юстиції України від 12 січня 2016 року № 37/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 січня 2016 р. за № 42/28173).

До заяви, поданої юридичною особою публічного права, обов'язково додасться нотаріально посвідчена копія договору страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми, визначеної Законами.

З метою уникнення помилок, звертаємо увагу осіб, які подають документи на акредитацію суб'єкта державної реєстрації, на таке.

Відносини у сфері страхування регулює Закон України "Про страхування" (далі - Закон про страхування).

Відповідно до статті 4 Закону про страхування предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані, зокрема, з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Страхування відповідальності перед третіми особами є одним з видів добровільного страхування, що визначено пунктом 15 частини четвертої статті 6 Закону про страхування.

Статтею І 6 Закону про страхування встановлено, що договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Договір страхування повинен містити, зокрема, предмет договору страхування, перелік страхових випадків.

При цьому певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, є страховим ризиком.

У свою чергу страховий випадок - це подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі (стаття 8 Закону про страхування).

Таким чином, враховуючи зазначені норми законодавства та з метою уникнення помилок при оформленні договорів страхування, зауважуємо, що суб'єкти державної реєстрації є страхувальниками, які укладають договори страхування відповідальності перед третіми особами.

Предметом договору страхування мають бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з обов'язком страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам внаслідок дій під час здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, а також недбалості страхувальника.

Страховим випадком є заподіяння третім особам майнової шкоди внаслідок вчинення незаконних дій або недбалості страхувальника під час здійснення ним повноважень державного реєстратора, що мали місце в період дії договору обов'язкового страхування.

Щодо встановлення факту настання страхового випадку та здійснення страхової виплати необхідно зауважити, що відповідне встановлюється на підставі визнаної страхувальником та погодженої страховиком письмової вимоги (претензії) третьої особи або судового рішення, що набрало законної сили.

  • Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіційному веб-сайті Лисянської районної державної адміністрації!

    Один з основних принципів сучасного громадянського суспільства - інформаційна відкритість.
    Тому ми ставимо перед собою чіткі завдання щодо забезпечення прозорості у своїй роботі, відповідальності та звітності перед громадою, забезпечення права громадян на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації про події у районі.

    Read more...
  •                                                                                 

|||

Лисянська районна державна адміністрація
19300, смт Лисянка, пл. Миру, 27
тел.: 6-21-45,  e-mail: mail@lysyankarda.gov.ua, rda.lysk@gmail.com