Лисянська районна державна адміністрація

Офіційний портал

Лисянська районна державна адміністрація оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Лисянського району.

Написано

Конкурс проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт»,  Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, розпорядження Лисянськї районної державної адміністрації від 28 жовтня 2019 року № 2 «Про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Лисянського району» , яке зареєстровано Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській області 29 жовтня 2019 року № № 51/1849 ( далі – Умови та перелік об’єктів конкурсу).

Умови конкурсу

з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Лисянського району

І. Загальна частина

1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Лисянського району (далі – Умови), розроблено відповідно до законів України «Про автомобільний транспорт», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальний діалог в Україні», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176, (із змінами), Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, (із змінами) (далі – Порядок проведення конкурсу), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованого Міністерством юстиції України 14 травня 2007 р. за № 499/13766, (із змінами), і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені переможцями на відповідному об’єкті конкурсу.

2. Організатором з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Лисянського району (далі – конкурс) є Лисянська районна державна адміністрація Черкаської області (далі – Організатор).

3. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

4. Ці Умови є обов'язковими для організатора, робочого органу та членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Лисянського району та перевізників-претендентів.

            5. Метою проведення конкурсу є створення конкурентного середовища, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг, визначення на конкурсних засадах перевізників, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Лисянського району.

6. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор. Для підготовки та проведення конкурсу Організатор утворює конкурсний комітет з організації та проведення у Лисянському районі конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Лисянського району (далі – Конкурсний комітет).

Персональний склад конкурсного комітету затверджується окремим розпорядженням голови Лисянської районної державної адміністрації.

 

II. Об’єкти конкурсу

 

1. Об’єктом конкурсу є маршрут або кілька маршрутів приміського автобусного сполучення загального користування, які не виходять за межі території Лисянського району, перелік яких визначено Організатором та затверджено пунктом 2 цього розпорядження.

2. Об’єктами конкурсу можуть бути тільки маршрути із затвердженими паспортами.

III. Вимоги до претендентів

 

1.  Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на приміських автобусних маршрутах загального користування, має відповідати таким критеріям:

1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів     на приміських автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень       та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12 квітня 2007 року № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 р/ за № 499/13766, на приміських маршрутах – автобусів категорій М2 та М3. Клас автобусів на приміських маршрутах – А,В,І,ІІ,ІІІ;

2) рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

2. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

3. Для участі у конкурсі перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів, яка становить 10 відсотків для автобусів приміського сполучення. Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних автотранспортних засобів, які пропонуються для обслуговування маршруту.

4. На кожному об’єкті конкурсу перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості визначеній пунктом 10 Порядку проведення конкурсу.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю   та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.

5. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають цим Умовам, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають цим умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років.

6. У разі відсутності у перевізників-претендентів автобусів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, вони мають право подавати до Конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті у термін до п’яти років.

7. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів у термін від трьох до п’яти років років, у разі відсутності у переможця конкурсу автотранспортних засобів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, Організатор укладає з ним договір терміном на один рік.

8. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів відповідно до чинного законодавства.

9. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пункті 12 Порядку проведення конкурсу.

            Перелік

об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Лисянського району

 

№ п\п

№ маршруту

Найменування кінцевих зупинок

Кількість оборотних рейсів

Режим руху автобусів для приміських маршрутів

1

2

3

4

5

1.

130

Лисянка-Федюківка

2 оборотних рейси

Звичайний

2.

131

Лисянка-Шушківка

2 оборотних рейси

Звичайний

3.

132

Лисянка-Шестиринці

2 оборотних рейси

Звичайний

4.

133

Лисянка-Журжинці-П.Гута

2 оборотних рейси

Звичайний

5.

134

Лисянка-Дібрівка

2 оборотних рейси

Звичайний

6.

135

Лисянка-Розкошівка

2 оборотних рейси

Звичайний

7.

136

Лисянка-Дашуківка

2 оборотних рейси

Звичайний

8.

137

Лисянка-Ріпки

2 оборотних рейси

Звичайний

9.

138

Лисянка-Верещаки

2 оборотних рейси

Звичайний

10.

139

Лисянка-Хижинці-Чеснівка

2 оборотних рейси

Звичайний

Перелік документів для участі у конкурсах визначений статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пунктом 29 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою № 1 – містить документи для участі в конкурсі;

Конверт (пакет) з позначкою № 2 – містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент.

Документи для участі у конкурсі приймаються управлінням агропромислового та економічного розвитку Лисянської районної державної адміністрації: смт Лисянка, площа Миру, 27. Години роботи: понеділок- п’ятниця - з 08 год. 00 хв. до 17 год. 15 хв. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), крім вихідних та святкових днів. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі 13 січня 2020 року до 17 год. 00 хв.

Засідання конкурсного комітету з питань визначення переможців конкурсу відбудеться 23 січня 2020 року о 15.00 год. в приміщенні Лисянської райдержадміністрації за адресою: 19300, смт Лисянка, площа Миру, 27.

Зразок заяви на участь у конкурсі можна одержати за адресою: смт Лисянка, площа Миру, 27 у час, визначений для прийому документів для участі в конкурсі.

Плата за участь у конкурсі не стягується.

Телефони для довідок з питань проведення конкурсів: 6-21-45

Прочитано 168 раз Остання зміна Середа, 18 грудня 2019 16:17
  • Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіційному веб-сайті Лисянської районної державної адміністрації!

    Один з основних принципів сучасного громадянського суспільства - інформаційна відкритість.
    Тому ми ставимо перед собою чіткі завдання щодо забезпечення прозорості у своїй роботі, відповідальності та звітності перед громадою, забезпечення права громадян на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації про події у районі.

    Read more...
  •                                                                                 

|||

Лисянська районна державна адміністрація
19300, смт Лисянка, пл. Миру, 27
тел.: 6-21-45,  e-mail: mail@lysyankarda.gov.ua, rda.lysk@gmail.com