Лисянська районна державна адміністрація

Офіційний портал

Новини центру

Для державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об'єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв'язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно подаються:

]) копія примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

2) оголошення про втрату документа у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження або місцевої чи регіональної сфери розповсюдження за місцезнаходженням нерухомого майна, в якому повинні бути зазначені назва документа, його номер і дата видачі, на чиє ім'я виданий, яким органом (крім випадків пошкодження чи зіпсування документа).

Державна реєстрація прав проводиться виключно за умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав в інформаційних системах, державна реєстрація прав в яких здійснювалася до 1 січня 2013 р., або на паперових носіях інформації, ведення яких здійснювалося підприємствами бюро технічної інвентаризації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року №990 затверджено Порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації, який визначає процедуру здійснення Мін'юстом відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації здійснюється шляхом розгляду скарг, поданих відповідно до Закону України «Про звернення громадян», і обґрунтованих подань територіальних органів Мін'юсту, а також моніторингу реєстраційних дій в реєстрах.

У разі виявлення під час розгляду скарг відповідно до Закону України «Про звернення громадян» і обґрунтованих подань територіальних органів Мін'юсту чи моніторингу реєстраційних дій в реєстрах порушень порядку державної реєстрації контроль здійснюється шляхом проведення камеральної перевірки державних реєстраторів чи суб'єктів державної реєстрації з прийняттям обов'язкових до виконання рішень, передбачених Законами.

Розгляд скарг здійснюється у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян».

Розгляд обґрунтованих подань територіальних органів Мін'юсту здійснюється у строк, що не перевищує 20 робочих днів.

Моніторинг реєстраційних дій проводиться на підставі відомостей реєстрів за допомогою програмних засобів їх ведення за такими критеріями:

 1. порушення строків, визначених Законами;
 2. проведення реєстраційних дій в неробочий час (проміжки часу з 00 до 07 години та з 22 до 00 годин у понеділок - суботу, а також неділя і святкові дні);
 3. відсутність у реєстрах електронних копій документів, поданих для державної реєстрації, виготовлених шляхом їх сканування;
 4. проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень;
 5. скасування (видалення) записів з реєстрів;
 6. державні реєстратори та/або суб'єкти державної реєстрації, визначені Мін'юстом.

Виявлення в процесі моніторингу порушень порядку державної реєстрації є підставою для проведення Мін'юстом камеральної перевірки державних реєстраторів та/або суб'єктів державної реєстрації.

Крім того, Порядком здійснення контролю у сфері державної реєстрації передбачено складання протоколу про адміністративне правопорушення, у разі виявлення за результатами моніторингу реєстраційних дій фактів неподання юридичною особою державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

Функціонування Антирейдерського закону та робота Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації - все це масштабні зміни, які реально та ефективно працюють.

Міністерство юстиції України розглядає скарги:

 1. на рішення державною реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду);
 2. на проведені державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду);
 3. на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги:

 1. на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора (в сфері реєстрації нерухомості);
 2. на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора (в сфері реєстрації бізнесу);
 3. на дії або бездіяльність суб'єктів державної реєстрації.

Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги стосовно державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.

Комісія протягом ЗО календарних днів (максимальний термін – 45 днів) розглядає скаргу та приймає обґрунтоване рішення.

Якщо вирішили звернутися до Комісії, то скаргу необхідно оформити відповідно до вимог Законів України «Про державну реєстрацію речових, прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1128.

Основі вимоги до оформлення скарги: 1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подасться представником;

 1. реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується (у сфері нерухомості);
 2. зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника;
 3. викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 4. відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення, повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав або Єдиного державного реєстру;
 5. підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги.

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

Лише у випадку якщо скарга відповідатиме вимогам закону її буде розглянуто Комісією.

Будьте уважні! Комісія не буде розглядати Вашу скаргу, якщо її подано з порушенням хоча б одного з зазначених вище пунктів.

що з 01 січня 2017 року набирає чинності Закон України від 06.12.2016 № 1774-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким внесено зміни до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань**:

частину сьому статті 11

після слів "з Єдиного державного реєстру" доповнено словами ", крім випадків, передбачених цим Законом";

доповнено частину абзацом такого змісту:

"Міністерство фінансів України під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.";

у статті 36:

у частинах першій, четвертій слова "мінімальних заробітних плат" замінено словами "прожиткових мінімумів для працездатних осіб1'; слова "мінімальної заробітної плати" словами "прожиткового мінімуму для працездатних осіб";

частину п'яту викладено в такій редакції:

"Адміністративний збір та плата за надання відомостей, л—Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі прожиткової мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленого законом \ 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи д; проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиної державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.".

У Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

частину третю статті 32

друге речення після слів "визначається Кабінетом Міністрів України доповнено словами крім випадків, передбачених цим Законом";

доповнено частину абзацом такого змісту:

"Міністерство фінансів України під час здійснення повноважень контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок кошт державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування, безоплатно отримує відомості з Державного реєстру прав в електронному вигляді форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорі укладених з технічним адміністратором.";

у статті 34:

слова "мінімальна заробітна плата" у всіх відмінках замінено слова* "прожитковий мінімум для працездатних осіб" у відповідних відмінках; абзац перший частини сьомої викладено в такій редакції: "Адміністративна збір справляється у відповідному розрахунку від прожиткового мінімуму д; працездатних осіб у місячному розмірі, встановленого законом на І січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведені державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень.”

Щоб не сплачувати податки та залишитись в Реєстрі неприбуткових організацій всі неприбуткові організації до 01.01.2017 мають привести свої до установчі документи у відповідність до вимог статті 133 Податкового кодексу України.

Увага! Встановлений законодавством термін не буде продовжений.

Прийом та видача документів здійснюється центрами надання адміністративних послуг та місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також безпосередньо Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській області.

Не справляється адміністративний збір за державну реєстрацію змін до установчих документів, пов'язаних із приведенням у відповідність до законодавства у визначений строк.

Отримати консультацію спеціалістів Головного територіального управління юстиції у Черкаській області з питань державної реєстрації громадських формувань можна за телефоном «гарячої лінії» 54-08-29.

 • Шановні відвідувачі сайту!

  Щиро вітаємо вас на офіційному веб-сайті Лисянської районної державної адміністрації!

  Один з основних принципів сучасного громадянського суспільства - інформаційна відкритість.
  Тому ми ставимо перед собою чіткі завдання щодо забезпечення прозорості у своїй роботі, відповідальності та звітності перед громадою, забезпечення права громадян на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації про події у районі.

  Read more...
 •                                                                                 

|||

Лисянська районна державна адміністрація
19300, смт Лисянка, пл. Миру, 27
тел.: 6-21-45,  e-mail: mail@lysyankarda.gov.ua, rda.lysk@gmail.com